ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110