Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่กิจกรรมรายละเอียด
26 เมษายน 2561การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
27 เมษายน 2560การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
28 เมษายน 2559การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
27 เมษายน 2558การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ 10330
24 เมษายน 2557การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
26 มีนาคม 2557วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2556เวลา 10.10-11.00 น.ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 กันยายน 2556วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2556เวลา 14.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03 มิถุนายน 2556วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2556เวลา 14.15-17.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2556การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
27 มีนาคม 2556วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2555เวลา 10.45-12.15 น.ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 เมษายน 2555การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
20 มีนาคม 2555วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2554ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 กันยายน 2554วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2554ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2554การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 เมษายน 2554การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
26 เมษายน 2553การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110