Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นายคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์
ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการทั่วไป งานการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2339 3999,  โทรสาร: +66 2339 3990  อีเมล์: [email protected]