Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท “ส. ขอนแก่น” แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้.-
1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง)
2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้นปลา)
3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร, ชิ้นส่วนสุกรและเนื้อไก่ (Meat base snack)
4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready–To–Eat) หรือคำย่อว่า “RTE” และ
อาหารแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทาน (Ready–To–Heat) หรือคำย่อว่า “RTH”
5. ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant
6. ธุรกิจฟาร์มสุกรขุน

รายได้ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 93 เป็นการจัดจำหน่ายภายในประเทศ และมีการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 โดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลแปรรูป สำหรับอาหารแปรรูปที่ทำจากเนื้อสุกรมีการส่งออกเพียงไม่กี่ประเทศ เนื่องด้วยข้อจำกัดที่ประเทศไทยยังคงไม่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดการโรคปากเท้าเปื่อย ซึ่งถือเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้แปรรูปเนื้อสุกรเพื่อการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง)

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร หรือ “อาหารพื้นเมืองไทย” เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกที่ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ โดยอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรผลิตจากโรงงานทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ โรงงานบางพลีและโรงงานนครปฐม โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade เป็นหลักซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ร้านสะดวกซื้อและตัวแทนในต่างจังหวัดเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และให้บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (MFP) เป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางตลาดสด สำหรับตลาดต่างประเทศจัดจำหน่ายโดยผ่านทางผู้นำเข้าในต่างประเทศ โดยประเทศที่นำเข้า คือ ฮ่องกง

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร ประกอบด้วย หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน หมูยอ แหนม ลูกชิ้นหมู และอื่นๆ ซึ่งผลิตภายใต้ยี่ห้อ “ส.ขอนแก่น” “หมูดี” “หมูเหาะ” “ห้วยแก้ว” “บ้านไผ่” “หมูแชมป์” และ “เศรษฐี” เป็นต้น

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้นปลา)

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ของยอดขายรวม ดำเนินการผลิตโดยบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และตลาดต่างประเทศ ผ่านทางผู้นำเข้าในต่างประเทศ ประเทศที่นำเข้าหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป, สหราชอาณาจักร, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี และ ฮ่องกง โดยมีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศและส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

อาหารทะเลแปรรูปประกอบด้วย ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นปลาหมึก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาอื่น ๆ โดยมีการแบ่งผลิตภัณฑ์ตามเกรด และคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นการเจาะตลาดบนและตลาดล่าง ปัจจุบันอาหารทะเลแปรรูปของบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด มีทั้งที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ยี่ห้อ “แต้จิ๋ว” “กวางเจา” “เกาลูน” “มหาชัย” “โอเด้ง” ”เยาวราช” “เฮงเฮง” “ไคเซน” “ฮ่องกง” “ไทเป” และ รับจ้างผลิต (OEM)

ส่วนน้ำพริกและน้ำจิ้ม จะถูกรวมอยู่ในสายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวัตถุดิบจำพวกกุ้ง ปลา และมีการผลิตที่บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด โดยเป็นการผลิตภายใต้ยี่ห้อของบริษัทฯ ทั้งหมด คือยี่ห้อ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดสด โดยมียอดขายน้ำพริกและน้ำจิ้ม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 รวมอยู่ในยอดขายอาหารทะเลแปรรูป

3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร ชิ้นส่วนสุกร และ เนื้อไก่

อาหารขบเคี้ยวประเภทเนื้อสุกร, ชิ้นส่วนสุกร และ เนื้อไก่ อันประกอบด้วย หมูแผ่นกรอบ หมูอบปรุงรส ไก่อบปรุงรส ภายใต้ตรา “อองเทร่” ยังคงให้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะตลาดห้างสรรพสินค้าที่มิใช่ ร้านสะดวกซื้อ ส่วนร้านค้าประเภทสะดวกซื้อ อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้วางตลาดด้วยตนเองขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ผลิตแคปหมู ออกจำหน่าย ร่วมด้วยกัน 2 ตรา คือ ตรา “อองเทร่” และ “ส.ขอนแก่น” ซึ่งได้ถูกจัดเป็นกับแกล้มชั้นดีสำหรับคอเบียร์ และกลุ่มคนที่นิยมบริโภคแคปหมูควบคู่ก๋วยเตี๋ยวเรือ

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานอาหาร และ พร้อมอุ่นรับประทาน

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และ พร้อมอุ่นรับประทาน ประกอบด้วยอาหารแช่แข็งทั้งอาหารคาว และ ขนมหวาน โดยในปัจจุบันเป็นการผลิตภายใต้ยี่ห้อของลูกค้า (OEM) และเป็นครัวกลางในการผลิตสินค้าส่งให้กับร้าน Quick Service Restaurant ภายใต้แบรนด์ “แซ่บคลาสสิก” และ “ยูนนาน” โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยเน้นการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองในปริมาณที่มากขึ้น และ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ขาหมูยูนนานเพื่อจัดจำหน่ายผ่าน supermarkets ทั่วไปด้วย

5. ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant

บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารประเภทส้มตำ ไก่ย่างภายใต้ยี่ห้อ “Zaap Classic ” โดยเริ่มเปิด 5 แห่งในปี พ.ศ. 2557 และได้ขยายเพิ่มรวมเป็น 14 แห่งในปี พ.ศ.2560 โดยในปีนี้อาศัยกลยุทธ์หลัก คือ การให้บริการ Delivery ทั้งในรูปแบบ Call Center ของทางบริษัทฯ เองและการส่งอาหารผ่านตัวแทนจาก Platform ต่าง ๆ ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายของเมนูให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับร้านข้าวขาหมู ตรา “ยูนนาน” ในประเทศจากจำนวน 19 สาขาในปี พ.ศ. 2559 และลดลงเหลือ 18 สาขา ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 จำนวนสาขาที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้ปิดสาขาที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีการปรับแผนการขาย และกลยุทธ์ใหม่โดยการปรับรูปแบบแฟรนไชส์ให้มีการลงทุนที่น้อยลง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป สำหรับสาขาในต่างประเทศของร้านข้าวขาหมู “ยูนนาน” ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา 4 สาขา และ 2 สาขา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว รวมเป็น 6 สาขาในปี 2560

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรขุน

ธุรกิจฟาร์มสุกร ถือเป็นธุรกิจที่สร้างหลักประกันทางด้านวัตถุดิบให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาทาง ฟาร์มสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องแต่ในปี 2560 นับว่าเป็นปีที่ทางฟาร์มได้รับผลกระทบจาก ราคาขายของสุกรขุนที่มีราคาลดต่ำลงมาก เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการหลายรายทั้งรายใหญ่และรายเล็ก มีการเพิ่มปริมาณแม่สุกรพันธุ์ซึ่งรวมถึงบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ได้มีการขยายแม่สุกรพันธุ์จาก 2,200 ตัวในปี 2558 เป็นจำนวน 2,700 ตัว ในปี 2560 ส่งผลให้ในปีนี้มีปริมาณสุกรขุนที่เกินความต้องการของตลาดเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ได้สุกรขุนที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับของวงการว่า บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสุกรที่มีซากสวย ปราศจากการใช้สารเร่งเนื้อแดง จำหน่ายง่าย และได้ราคาที่ดีและเป็นฟาร์มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์ ให้เป็นฟาร์มที่ปลอดโรคปากเท้าเปื่อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย