Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ส. ขอนแก่น แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง)

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้นปลา)

3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร และเนื้อไก่ (Meat-Base-Snack)

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat) หรือคำย่อว่า “RTE” และ อาหารแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทาน (Ready-To-Heat) หรือคำย่อว่า “RTH”

5. ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์และสุกรขุน

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง)

สัดส่วนร้อยละ 43 ของยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกที่ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ โดยอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรผลิตจากโรงงานทั้ง 2 แห่งของ SORKON คือ โรงงานที่บางพลีและโรงงานที่นครปฐม และมี SORKON และ SKKF เป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่าย โดย SKKF เป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ตัวแทนในต่างจังหวัด ผู้แทนจำหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และตลาดต่างประเทศผ่านทางผู้นำเข้าในต่างประเทศ โดยประเทศที่นำเข้าคือ ฮ่องกงและมาเก๊า

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร ประกอบด้วยหมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน หมูยอ แหนม ลูกชิ้นหมู และอื่นๆ ซึ่งผลิตภายใต้ยี่ห้อ “ส. ขอนแก่น”, “หมูดี”, “หมูเหาะ”, “ห้วยแก้ว”, “บ้านไผ่”, “3 เหรียญทอง”, “หมูแชมป์ ”, และ “เศรษฐี”

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้นปลา)

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ของยอดขายรวม ดำเนินการผลิตโดยโรงงานของบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด โดยบริษัทฯ และบริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด “ SKKF ” เป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ ตัวแทนในต่างจังหวัด ผู้แทนจำหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และตลาดต่างประเทศผ่านทางผู้นำเข้าในต่างประเทศ ประเทศที่นำเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป, สหราชอาณาจักร, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี, และฮ่องกง โดยมีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศ และส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

อาหารทะเลแปรรูปประกอบด้วย ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง และลูกชิ้นปลาหมึก โดยมีการแบ่งผลิตภัณฑ์ตามเกรดคุณภาพเพื่อเป็นการเจาะตลาดบน และตลาดล่าง ปัจจุบันบริษัทฯ อาหารทะเลแปรรูป ของบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด จะมีทั้งที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเองภายใต้ยี่ห้อ “ แต้จิ๋ว ” “ กวางเจา ” “ เกาลูน ” “ มหาชัย ” “ โอเด้ง ” ” เยาวราช ” “ เฮงเฮง ” “ ไคเซน ” “ ฮ่องกง ” และ “ ไทเป ” และที่รับจ้างผลิต (OEM)

ส่วนน้ำพริก และน้ำจิ้มจะถูกรวมอยู่ในสายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวัตถุดิบจำพวกกุ้ง และปลา และมีการผลิตที่โรงงานของ บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเป็นการผลิตภายใต้ยี่ห้อของบริษัทฯ ทั้งหมด คือยี่ห้อ “ ไทยเดิม ” และ “ ไทยนิยม ” โดยบริษัทฯ เป็นผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และ SKKF ทำการจัดจำหน่ายให้กับตลาดสด โดยมียอดขายน้ำพริก และน้ำจิ้มคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 รวมอยู่ในยอดขายอาหารทะเลแปรรูป

3. อาหารขบเคี้ยวที่ทำจาเนื้อสุกร และเนื้อไก่

อาหารขบเคี้ยวประเภทเนื้อสุกร, ชิ้นส่วนสุกร และเนื้อไก่อันประกอบด้วย หมูแผ่นกรอบ หมูอบปรุงรส ไก่อบหลากรส ภายใต้ตรา “ อองเทร่ ” ยังคงให้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะตลาดที่มิใช่ร้านสะดวกซื้อ ส่วนร้านค้าประเภทสะดวกซื้อ อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้วางตลาดด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลิตแคปหมูออกจำหน่ายรวม ด้วยกัน 2 ตรา คือ ตรา “ อองเทร่ ” และตรา “ ส.ขอนแก่น ” ซึ่งได้ถูกจัดเป็นกับแกล้มชั้นดีสำหรับคอเบียร์ และกลุ่มคนที่นิยมบริโภคแคปหมูควบก๋วยเตี๋ยวเรือ

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และอาหารแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทาน

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และพร้อมอุ่นรับประทานผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหนึ่ง ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงงานที่บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินมาจาก บริษัท นารายณ์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยอาหารแช่แข็งทั้ง อาหารคาว และขนมหวาน โดยในปัจจุบัน เป็นการผลิตภายใต้ยี่ห้อของลูกค้า (OEM) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต โดยเน้นการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของ ตัวเองในปริมาณที่มากขึ้น และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ขาหมูยูนนานเพื่อจัดจำหน่ายผ่าน supermarkets ทั่วไป นอกจากนี้โรงงานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานยังเป็นครัวกลางในการผลิต และจัดเตรียมอาหารเพื่อนำไปจำหน่ายยังร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant ภายใต้แบรนด์ “ แซ่บคลาสสิก ” และ “ ยูนนาน ” ของบริษัทฯ อีกด้วย

5. ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant

บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารประเภทส้มตำ ไก่ย่าง ภายใต้ยี่ห้อ “ Zaap Classic ” โดยเริ่มเปิด 5 แห่งในปี พ.ศ. 2557 และได้ขยายเพิ่มเป็น 14 แห่งในปี พ.ศ. 2559 ส่วนร้านข้าวขาหมู ตรา “ ยูนนาน ” ได้เปิด 23 แห่งในประเทศไทย และได้ขยายเพิ่มเป็น 32 แห่งในปี พ.ศ. 2558 แต่ก็ได้ปิดสาขาที่ไม่ประสบความ สำเร็จ รวม 13 สาขา เนื่องจากตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งยอดขายจะไปผูกพันกับจำนวนรถที่เข้าใช้บริการ อนึ่ง การเปิดสาขาในสถานีบริการน้ำมันนั้น เป็นโครงการทดลอง เนื่องจากในสถานีบริการน้ำมันสามารถอำนวยความสะดวกด้านพื้นที่จอดรถ แต่ข้อเสียก็คือ สถานีบริการน้ำมันที่มีรถเข้าใช้บริการน้อย ก็จะกระทบผลประกอบการของร้านข้าวขาหมู “ ยูนนาน ” บริษัทฯ จึงได้มีการปรับแผนการขาย และกลยุทธ์ใหม่ โดยมุ่งไปตั้งสาขาในทำเลย่านชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 บริษัทฯ ได้เปิดร้านข้าวขาหมู “ ยูนนาน ” ใน 2 ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เปิด 3 แห่งในประเทศกัมพูชา และ 2 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และมีกำหนดจะเปิดอีก 1 แห่งในนครเวียงจันทน์ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์และสุกรขุน

ธุรกิจฟาร์มสุกรก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นอกจากสร้างหลักประกันทางด้านวัตถุดิบให้กับทางโรงงานแล้วยังเป็นธุรกิจที่ทำผลกำไรมาหลายปีต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด มีทีมบริหาร และการจัดการที่ดี มากด้วยประสบการณ์ ทำให้บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด สามารถบริหาร และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับของวงการว่า บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสุกรที่มีซากสวย จำหน่ายง่าย และได้ราคาที่ดีด้วย

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด ได้ขยายแม่สุกรพันธุ์จากจำนวน 2,000 แม่ในปี พ.ศ. 2558 และขยายจำนวนได้ครบ 2,600 แม่ในปี พ.ศ. 2559 และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะขยายเพิ่มให้ถึง 5,000 แม่ภายใน 5 ปีข้างหน้า