Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

ส.ขอนแก่น คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2 ปีซ้อน
26 กันยายน 2016

นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Superbrands Thailand 2016 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายปรีชา แก่นพรหม Country Director, Superbrands Thailand ในฐานะเป็นผู้นำแบรนด์สินค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาด้านคุณภาพและเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน