Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ลำดับชื่อจำนวนหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเจริญ รุจิราโสภณ9,898,18630.61
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ4,507,95513.94
3. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล1,857,3655.74
4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.1,389,6574.30
5. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ1,142,2583.53
6. นายจรัสภล รุจิราโสภณ1,133,3583.50
7. นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ1,121,2663.47
8. น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล1,092,2663.38
9. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค939,6082.91
10. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ801,0302.48